MTÜ Jahikool

Targalt loodusesse!

Millega me tegeleme?

MTÜ Jahikool on asutatud 2011. aastal inimeste poolt, kellel on huvi looduse, jahinduse, jahikoerte ja nende treenimise vastu. Meie põhilisteks tegevusteks on treeningud tehisurus ja verejäljel ning küülik- ja kääbustaksidele mõeldud PIKÄ test (Soomes sooritatav katse). Samuti korraldame erinevaid jahikatseid ja üritusi. 

Kennel Gyrfalcon registreeriti 2012. aastal, siis sündis ka meie esimene kääbustakside pesakond. Nendele aastatele on aga eelnenud pikk kooselu koertega, võib ka öelda, et kõik on alguse saanud juba lapsepõlvest. 

Meie kääbustaksid elavad aktiivset elu. Osalevad näitustel, käivad jahis abiks otsingutel ja võtavad osa erinevatest jahikatsetest ja võistlustest.
Ette on näidata kõrgemaid tulemusi verejälje- ja urukatsetelt ning Soomes küülik- ja kääbustaksidele mõeldud PIKÄ-testidelt. Seda kõike selleks, et pakkuda koertele meelepärast tegevust milleks nad aretatud on ja saada kinnitust oma treeningmeetodite kohta. Ega muidu ju ei öelda, et tee seda mis sulle meeldib ja tulemused räägivad enda eest! Näiteks Gyrfalcon Bossanova – 16 riigi väilimikutšempion, I järk verejälje katselt III järk tehisurukatselt (kõrgeim Eestis), edukalt läbitud PIKÄ test Soomes!

Keda me külla ootame?

Ootame Jahikooli kõiki koeri, kes soovivad tegeleda oma loomupärase tegevusega, saada selleks väljaõpet ja ennast proovile panna. Väga oodatud on esmastele tutvumistreeningutele kutsikad, alates 4-5 elukuust. Samuti ootame endale külla kenneleid, sest koos on vahva ja saab harrastada huvitavaid tegevusi. Kokkuvõttes on oodatud kõik, kellel on huvi koerte ja sellega seonduva vastu!

Meie tehisuru lühikirjeldus

Tehisurg on rajatis, mis on ehitatud võimalikult loodusliku uru sarnaselt ning kus saab imiteerida reaalset jahipidamist maa-all. Tehisurus on käigud, kuhu eelnevalt rebane sisse lastakse ja keda koer jälitama peab asuma. Veel on urus niinimetatud katlad, ehk pesad, kus rebane peatub ja hakkab töötama häält tehes koerale vastu. Koera ülesanne on urgu sisenedes leida rebane võimalikult kiiresti ja hakata haukuma, eesmärgiga anda maapeal jahimehele märku, et uluk on just selles pesas.

Haukumine peab olema püsiv ja tugev, et maapeale oleks hääl kuulda.Olgu öeldud, et rebane ja koer ei saa mitte kunagi kokku, sest rebase ja koera vahele asetatakse siibrid, mille sees on augud, et uluki lõhn võimalikult hästi koerale tunda oleks. Tehisurul on oma kindel skeem ja mõõdud, iga katla ees kitsendus, ehk kitsam koht, just nii nagu looduslikus urus – kitsamad, laiemad ja pimedamad kohad, keerud, tõusud ja langused. Tehisuru materjalina on kasutatud niiskuskindlat vineeri, uru põhjas on laud. Kõik uru käigud on kindlalt ja kiirelt avatavad/suletavad. 

tehisuru treening koerale

Parim aeg tutvust teha uue, tuleviku maailmaga, on alates 4-5 kuuselt. Olgu kohe öeldud, et kutsikate puhul on kogu treening üles ehitatud mängu peale. Kõik peab olema lõbus, vahva, ei mingit pimeduse ega kitsaste käikude hirmu ei tohi lasta tekkida. Kui kutsikal tekib ebakindlus, toome kohe juurde sõbra või ema, sest teadagi koos on julgem ja parem!

Jahikatse ja treeningud tehisurus on kui sport, hobi ja harrastus, millega võivad tegeleda kõik!

Kuidas treeningutele tulla?

Treeningud tehisurus toimuvad põhiliselt nädalavahetustel, ette planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel. Võimalik on individuaalne kokkulepe. Ühe koera treening kestab keskmiselt 30 minutit, vajadusel kauem. Treeningutele ootame osalema erinevas vanuses koeri, väga oodatud on esmastele tutvumis treeningutele kutsikad, alates 4-5 elukuust.

Huvikorral on võimalus ka verejäljetreeninguteks ning kääbus- ja küüliktaksidele mõeldud katse treeninguteks. Treeningul osalemiseks palume registreerida e-maili teel ilona.alla@gmail.com või telefonil 56 655 666. Treeningu hind on 15€ koera kohta.

JAHIKOOLI ASUKOHT

(Tallinnast 55km, Tartust 168km, Pärnust 181km, Rakverest 55km). Kohalejõudmisel oleme juhendamisel lahkesti abiks.

Kellele ja milleks tehisurgu vaja on?

Jahieeskiri sätestab, et jahipidamisel on Eestis lubatud kasutada Eesti Kennelliidu kinnitatud nimistus loetletud jahil kasutatavaid koeratõuge. Jahikoeri on mitmeid liike – linnukoerad, verekoerad, suuruluki jahtimiseks mõeldud koerad, urukoerad jne. Vastavalt liigile on erinev ka nende töö ja jahikatsed.

Urukatse peavad sooritama jahikoerad, kes on vastavalt jahikoerte liigituse järgi jaotatud urukoerteks ning kelle põhiülesandeks on töötada urus paiknevale ulukile (rebane, kährik, mäger). Tehisurg on rajatis, mis võimaldab reaalset jahti imiteerides treenida urukoeri töötamaks looduslikus urus.

Vastavalt Eesti Kennelliidu (EKL) ja Eesti Jahikoerte Tõuühingupoolt kinnitatud urukoerte katsete juhendile tehisurus, on jahikatse eesmärk selgitada välja jahipidamiseks ja aretustöö tarbeks urujahikõlbulikud koerad. Jahikatses hinnatavad omadused on jahiinstinktide olemasolu, urukartmatus, visadus, paugukartmatus ning suhtumine inimestesse. Lisaks peavad urukatse sooritama kõik urukoerad, kellelt, vastavalt EKL-i poolt omistatavale tšempiontiitli statuudile, nõutakse Eesti Välimikutšempiontiitli kinnitamiseks töökatset. Lisaks eelnimetatule on tegevused tehisurus mõeldud jahikoertele, kes ei käi jahil ega näitustel, nad on perelemmikud, aktiivsed pereliikmed ja lihtsalt vahvad koerad, kes vajavad täisväärtuslikuks eluks omale loomupärast tegevust!

MTÜ JAHIKOOL

MTÜ Jahikool on asutatud 2011. aastal inimeste poolt, kellel on huvi looduse, jahinduse, jahikoerte ja nende treenimise vastu.

KONTAKT

Ilona Alla: tel 56655666
Email: ilona.alla@gmail.com

MTÜ Jahikool 2020