Tehisurg

Mis on tehisurg, kellele ja milleks seda vaja on?

Jahieeskiri sätestab, et jahipidamisel on Eestis lubatud kasutada Eesti Kennelliidu kinnitatud nimistus loetletud jahil kasutatavaid koeratõuge. Jahikoeri on mitmeid liike – linnukoerad, verekoerad, suuruluki jahtimiseks mõeldud koerad, urukoerad jne. Vastavalt liigile on erinev ka nende töö ja jahikatsed.

Urukatse peavad sooritama jahikoerad, kes on vastavalt jahikoerte liigituse järgi jaotatud urukoerteks ning kelle põhiülesandeks on töötada urus paiknevale ulukile (rebane, kährik, mäger). Tehisurg on rajatis, mis võimaldab reaalset jahti imiteerides treenida urukoeri töötamaks looduslikus urus.

 

Vastavalt Eesti Kennelliidu (EKL) ja Eesti Jahikoerte Tõuühingupoolt kinnitatud urukoerte katsete juhendile tehisurus, on jahikatse eesmärk selgitada välja jahipidamiseks ja aretustöö tarbeks urujahikõlbulikud koerad. Jahikatses hinnatavad omadused on jahiinstinktide olemasolu, urukartmatus, visadus, paugukartmatus ning suhtumine inimestesse. Lisaks peavad urukatse sooritama kõik urukoerad, kellelt, vastavalt EKL-i poolt omistatavale tšempiontiitli statuudile, nõutakse Eesti Välimikutšempiontiitli kinnitamiseks töökatset. Lisaks eelnimetatule on tegevused tehisurus mõeldud jahikoertele, kes ei käi jahil ega näitustel, nad on perelemmikud, aktiivsed pereliikmed ja lihtsalt vahvad koerad, kes vajavad täisväärtuslikuks eluks omale loomupärast tegevust!

 

Parim aeg tutvust teha uue, tuleviku maailmaga, on alates 4-5 kuuselt. Olgu kohe öeldud, et kutsikate puhul on kogu treening üles ehitatud mängu peale. Kõik peab olema lõbus, vahva, ei mingit pimeduse ega kitsaste käikude hirmu ei tohi lasta tekkida. Kui kutsikal tekib ebakindlus, toome kohe juurde sõbra või ema, sest teadagi koos on julgem ja parem!

 

Meie tehisuru lühikirjeldus

Tehisurg on rajatis, mis on ehitatud võimalikult loodusliku uru sarnaselt ning kus saab imiteerida reaalset jahipidamist maa-all. Tehisurus on käigud, kuhu eelnevalt rebane sisse lastakse ja keda koer jälitama peab asuma. Veel on urus niinimetatud katlad, ehk pesad, kus rebane peatub ja hakkab töötama häält tehes koerale vastu. Koera ülesanne on urgu sisenedes leida rebane võimalikult kiiresti ja hakata haukuma, eesmärgiga anda maapeal jahimehele märku, et uluk on just selles pesas. Haukumine peab olema püsiv ja tugev, et maapeale oleks hääl kuulda. Olgu öeldud, et rebane ja koer ei saa mitte kunagi kokku, sest rebase ja koera vahele asetatakse siibrid, mille sees on augud, et uluki lõhn võimalikult hästi koerale tunda oleks. Tehisurul on oma kindel skeem ja mõõdud, iga katla ees kitsendus, ehk kitsam koht, just nii nagu looduslikus urus – kitsamad, laiemad ja pimedamad kohad, keerud, tõusud ja langused. Tehisuru materjalina on kasutatud niiskuskindlat vineeri, uru põhjas on laud. Kõik uru käigud on kindlalt ja kiirelt avatavad/suletavad. Rohkem infot treeningute kohta saad siia vajutades!

 

Jahikatse ja treeningud tehisurus on kui sport, hobi ja
harrastus, millega võivad tegeleda kõik!
TERE TULEMAST!